Linh kiện mực in

Trục từ 12A

Trục từ 49A

Trục từ 16A

Trục từ 35A

Gạt Lớn 35/85A

  • 15,000 đ

Trống máy in HP 5500/5550

Trống máy in HP 5525

Trống máy in HP CP4525

Trống máy in HP 4005/4700/4730

Trống máy in HP CP3525/CM3530

Drum 29X

  • 170,000 đ

Chip Canon LBP3300/3360

  • 15,000 đ

Chip Canon LBP3640

  • 15,000 đ

Chip Canon LBP 2410

  • 15,000 đ

Chip Canon LBP 5200

  • 25,000 đ

Công ty TNHH Máy Tính Hồng Thái

Facebook chat