Linh kiện mực in

Chip HP 4300

 • 15,000 đ

Chip HP 4250

 • 15,000 đ

Chip HP 1500

 • 15,000 đ

Chip HP 1500L

 • 15,000 đ

Chip HP 2550L

 • 25,000 đ

Chip HP 2550ln

 • 15,000 đ

Chip HP 3500

 • 15,000 đ

Chip HP 3700

 • 15,000 đ

Drum 43X

 • 200,000 đ

Drum 82x

 • 170,000 đ

Drum 09A

 • 170,000 đ

Drum 16A

 • 170,000 đ

Chip HP 3800

 • 15,000 đ

Chip HP 4700

 • 25,000 đ

Chip HP P2015

 • 15,000 đ

Công ty TNHH Máy Tính Hồng Thái

Facebook chat